Mühəndis

Category: - Производство

SubCategory: - Другое

ATEF GROUP
06 апреля / 06 мая
Job Type:
Education:
Experience:
Salary: N/A
ContactPerson: N/A
Contact Email: Elchin.Mirsalayev@atef.az
Contact Phone: (050) 228 32 55
Duty Station: Баку
Languages: N/A
DriverLicense: N/A
Business Trips: N/A
Mühəndis
  • Qalvanizə xəttində olan maddələrin gündəlik analizlərinin aparılması ( qələvi, sink, qurğuşun, aliminium, dəmir və s)                        
  • İstehsalat prosesində məhsulların keyfiyyətinin qüvvədə olan norma və standartların tələblərinə cavab verilməsinə bir başa buna nəzarət etmək 
  • Qalvanizasiya xətlərinin sink vannasının kimyəvi tərkibinin davamlı analizi və tənzimlənməsi
Əlaqə vasitələri:
 
 
Tel: ( 050 ) 228 32 55