Elektronçu

Category: - Рабочий / Ремонт / Установка

SubCategory: - Электрик

Holiday Inn Baku
30 марта / 30 апреля
Job Type:
Education: Bachelor
Experience: 2 - 3 years
Salary: N/A
ContactPerson: N/A
Contact Email: cv@hi-baku.com
Contact Phone: N/A
Duty Station: Баку
Languages: N/A
DriverLicense: N/A
Business Trips: N/A
İşəgötürən: Holiday inn Hotel Baku
 
Şöbə: Texniki
 
Vəzifə: Elektronçu
 
Ümumi müddəalar:
 • Elektronçu vəzifəsinə ali təhsilə malik olan ən azı üç il iş stajı olan şəxs təyin oluna bilər.
 • Öz işində elektronçu əmrləri, təlimatları və baş mühəndisin sərəncamlarını rəhbər tutur.
 • Elektronçu bilməlidir:
 • avadanlığın iş rejimlərini, konstruktiv xüsusiyyətlərini, təyinatını və onun texniki
 • istismarının qaydalarını;
 • informasiyanın avtomatik emalı texnologiyasını;
 • texniki məlumat daşıyıcılarının növləri;
 • standart proqramlar və komandalar;
 • riyazi təminatın və proqramlaşdırmanın əsasları;
 • təmir xidmətinin təşkilini;
 • elektron qurğuların təhlükəsiz xidmətinin qaydaları;
 • normativ hüquq aktları, elektron qurğuların və elektron avadanlığının təmiri üzrə metodik materialları və sənədlərı;
 • yanğına qarşı müdafiənin vasitələrin istifadəsinin qaydaları;
 • əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası qaydaları və normaları;
 • təcili tibbi yardımın göstərilməsi metodları;
Elektronçu vəzifələri
 • Baş mühəndisin xidməti tapşırıqlarını yerinə yetirməlidir.
 • Elektron avadanlıqlarının istismarının yaxşılaşdırılmasına dair təklifləri irəli sürmək.Elektron avadanlıqlarının səmərəli və effektiv işlətməsinə nəzarət etmək.
 • Bəzi elektron qurğularının texniki baxışını yerinə yetirmək,avadanlıqlarda quraşdırılan elektron elementlərinin parametrlərinə nəzarət etməlidir,əgər nasazlıq aşkar olunubsa dərhal departament rəhbərinə xəbər verməlidir,və onu aradan qaldırmağa çalışmalıdır.
 • Bəzi elektron avadanlıqlarının profilaktiki və orta təmirini yerinə yetirməyə bacarmalıdır.
 • Təmir işlərini vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirmək .
 • Sıradan çıxmış elektron avadanlıqlarının əsaslı təmirindən sonra onu qəbul etməli,yoxlamalı və rəyini bildirməlidir.
 • Sıradan çıxmış elektron avadanlıqlarının təmirini təmin etmək üçün tələb olunan ehtiyyat hissələrinə dair sifarişlər tərtib etməlidir.
 • Otelin otaqlarında yerləşən qonaqlara tələb olunduqda DVD-nin və ya oyun kompüterinin qoşulmasında kömək etməlidir
 • Əmək intizamının və qaydalarının, yanğın təhlükəsizliyinin, texniki təhlükəsizlik qaydalarına və əməyin qorunmasının normalarına riayət edmək.
 • Estetik normalara və tələblərə uyğun davranmaq.
 • Otelin müştəriləri ilə xoş rəftar etməlidir.
 • Zərurət yarandıqda konfranslar və digər tədbirlər zaman növbətçi mühəndisə kömək
 
 CV-ləri Mühəndis-elektronçu mövzusu ilə cv@hi-baku.com elektron poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.